Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 76

  Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

  Vastu võetud 21.12.2010 nr 36

  Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõikest 2 ja § 22 lõike1 punktist 2 ning kooskõlas Maksukorralduse seaduse § 3 lõikega 3, § 5 lõikega 2 ja Kohalike maksude seaduse § 2 lõikega 1, § 5 punktiga 6 ja § 11 ning lähtudes Maardu Linnavalitsuse 09.12.2010 protokollilisest otsusest nr 68

  § 1.   Kehtestada teede ja tänavate sulgemise maks vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kehtestada Maardu linna teede ja tänavate kategooriad vastavalt lisale 2.

  § 3.   Maardu Linnavalitsusel kehtestada:

    (1) Maardu linna üldkasutatavate teede ja tänavate sulgemise kord.

    (2) Teede ja tänavate sulgemise taotluse vorm.

    (3) Teede ja tänavate sulgemise loa vorm.

    (4) Maksuotsuse vorm.

  § 4.   Määrus avalikustada Maardu linnakantseleis ja Maardu linna koduleheküljel www.maardu.ee.

  § 5.   Määrus jõustub 01.01.2011.

  Leo Repponen
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linna teede ja tänavate sulgemise maks

  Lisa Maardu linna teede ja tänavate kategooriad

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json