Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Konkursi „Ilusamad jõulukaunistused“ läbiviimise juhend

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 90

Konkursi „Ilusamad jõulukaunistused“ läbiviimise juhend

Vastu võetud 23.10.2010 nr 49

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel

§ 1.   Konkurssi eesmärk

  Jõulukaunistuste konkurss (edaspidi nimetatud konkurss) korraldatakse linna parimate teemakujundusega vaateakende ja hoonete väljaselgitamiseks ning linnaelanike motiveerimiseks linnaruumi ilusamaks muutmisel.

§ 2.   Objekti ülesseadmine konkursile ja külastamine

  (1) Konkursile võivad objekte esitada linnaelanikud ning linna territooriumil olevad korteriühistud, ettevõtted, asutused kas suuliselt (telefoni teel 3378 500), või kirjalikult (aadressile Keskallee 19 kab 103) või e-postiga ( [email protected]) kuni 22. detsembrini.

  (2) Juhul, kui esitatav objekt ei ole esitaja omandis, kooskõlastatakse konkursil osalemise ettepanek objekti omanikuga. Objekti omanikuga on võrdsustatud objekti valdaja või kasutaja.

  (3) Konkursi läbiviimiseks moodustab Kohtla- Järve Linnavalitsus vähemalt viieliikmelise komisjoni, kuhu kaasatakse vajalikke spetsialiste.

  (4) Komisjon teostab konkursil olevate objektide ülevaatuse ning esitab võitjate nimekirja kinnitamiseks Kohtla-Järve Linnavalitsusele.

§ 3.   Hindamise alused ja kord

  (1) Jõulukaunistuste hindamine toimub neljas kategoorias:
  1) vaateaknad;
  2) ettevõtted ja asutused;
  3) elamud;
  4) lasteaiad ja üldhariduskoolid.

  (2) Hinnatakse ainult avalikku linnaruumi eksponeeritud vaateaknaid ning hoonete ja kinnistute välidekoratsioone.

  (3) Hindamisele ei kuulu konkursil „Kohtla-Järve heakorrakonkurss“ auhinnalise koha saanud objektid ning elamukategooria eramud, mille omanik, valdaja või kasutaja on Kohtla-Järve Linnavalitsuse ametnik.

  (4) Hindamisel arvestatakse:
  1) vaateakende kategoorias – teemakujundust, materjali kasutust;
  2) ülejäänud kategooriates – hoone ja/või kinnistu teemakohast kujundust ning sobivust ümbritsevasse linnaruumi.

  (5) Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt kinnitatud komisjon teeb esitatud objektide ülevaatuse ja hindab objekte hiljemalt 30. detsembriks.

  (6) Iga kategooria kolmele paremale antakse auhind.

  (7) Linnavalitsus jätab endale õiguse sõltuvalt osalemise aktiivsusest vähendada või suurendada autasustatavate arvu.

§ 4.   Kokkuvõtete tegemine

  (1) Kokkuvõtete tegemine ja võitjate pidulik autasustamine toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuses.

  (2) Kõikide kategooriate esikohti autasustatakse Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt välja antava vastavasisulise tänukirjaga, kuhu on märgitud viide, millises kategoorias on võitjaks tulnud ja aastaarv.

  (3) Konkursitulemused avalikustatakse Kohtla-Järve linna massi meedias.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 29. novembril 2010.a.

Jevgeni Solovjov
Linnapea

Anna Generalova
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json