Teksti suurus:

Kuusalu valla 2013. aasta III lisaeelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 108

Kuusalu valla 2013. aasta III lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 19.12.2013 nr 20

Määrus kehtestatakse Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „ Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord” § 5, Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 3 „Kuusalu valla 2013.aasta eelarve kinnitamine”, Kuusalu Vallavolikogu 26.06.2013 määruse nr 14 „Kuusalu valla 2013.aasta I lisaeelarve kinnitamine”, Kuusalu Vallavolikogu 25.09.2013 määruse nr 15 „Kuusalu valla 2013.aasta II lisaeelarve kinnitamine” alusel ning tulenevalt Kuusalu Vallavalitsuse ja eelarvekomisjoni ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2013. aasta III lisaeelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2013. aasta III lisaeelarve
põhitegevuse tulud 388 613,14 eurot;
põhitegevuse kulud -296 513,14 eurot ja
investeerimistegevus -92 100 eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu ühe kuu jooksul peale eelarve avalikustamist 2013. aasta III lisaeelarve põhitegevuse kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla 2013. aasta III lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json