Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise kord

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2014, 15

Koolilõuna toetuse kasutamise kord

Vastu võetud 17.12.2014 nr 54

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigieelarvest Lüganuse vallale sihtotstarbeliselt statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste toitlustamiseks eraldatud koolilõuna kulude katmise (edaspidi koolilõuna toetus) kasutamise kord.

§ 2.  Koolilõuna toetuseks määratud eraldiste kasutamine

 (1) Riigieelarvest Lüganuse vallale sihtotstarbeliselt eraldatud koolilõuna toetusest kaetakse statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulud Lüganuse Keskkoolis ja Maidla Koolis.

 (2) Riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe Lüganuse Keskkooli ja Maidla Kooli statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste eest kaetakse Lüganuse valla eelarvest.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuarist 2015.

Marja-Liisa Veiser
Volikogu esimees