HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema poolt kaetava osa suuruse kehtestamine

Koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema poolt kaetava osa suuruse kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.09.2015
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2014, 18

Koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema poolt kaetava osa suuruse kehtestamine

Vastu võetud 18.12.2014 nr 34

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Hiiu valla koolieelse lasteasutuse (edaspidi lasteaed) rahastamisel lapsevanema poolt kuludest kaetava osa suurus (edaspidi tasu).

§ 2.   Lapsevanema poolt kaetava osa suurus

  (1) Lapse, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Hiiu vallas, eest lapsevanema poolt makstav tasu Kärdla Lasteaias on:
  1) pere esimene lasteaias käiv laps - 20 eurot kuus;
  2) pere teine samaaegselt lasteaias käiv laps - 15 eurot kuus;
  3) pere kolmas või enam samaaegselt lasteaias käiv laps - tasuta;
  4) koolieelikute rühmas käiv laps 5 eurot kuus.

  (2) Lapse, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Hiiu vallas, eest lapsevanema poolt makstav tasu Lasteaias Vigri on:
  1) pere esimene lasteaias käiv laps - 15 eurot kuus;
  2) pere teine samaaegselt lasteaias käiv laps - 12 eurot kuus;
  3) pere kolmas või enam samaaegselt lasteaias käiv laps - tasuta;
  4) koolieelikute rühmas käiv laps 5 eurot kuus.

  (3) Lapse, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub mõne teise kohaliku omavalitsuse territooriumil, eest lapsevanema poolt makstav tasu iga lasteaias käiva lapse kohta on 20 eurot kuus.

  (4) Tasu ei maksta juulikuu eest, va juhul kui lapsele osutatakse juulikuus lasteaiateenust valverühmas.

  (5) Koolieelikute rühmas käiva lapse tasu makstakse perioodi september kuni mai eest.

  (6) Lapsevanem on vabastatud tasu maksmisest rohkem kui üks kuu kestnud haiguse korral arstitõendi alusel.

§ 3.   Rakendussäte

  (1) Tunnistada kehtetuks Kärdla Linnavolikogu 17.juuni 2010 määrus nr 10 „Kärdla linna munitsipaallasteaia rahastamisel lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” ja Kõrgessaare Vallavolikogu 18. detsember 2009 määrus nr 4 „Lasteaia Vigri vanemate poolt kaetava osa määr”.

  (2) Määrus jõustub 01.jaanuarist 2015.

Jaanus Valk
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json