Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2014. aasta viies lisaeelarve

Rae valla 2014. aasta viies lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2014, 68

  Rae valla 2014. aasta viies lisaeelarve

  Vastu võetud 16.12.2014 nr 23

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel,

  § 1.  Rae valla 2014.aasta viienda lisaeelarve kinnitamine

   (1) Suurendada 2014. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 33 423 eurot.

   (2) Suurendada 2014. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 30 899 eurot.

   (3) Suurendada 2014. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 2 524 eurot.

   (4) Punktides 1 – 3 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

  Agu Laius
  Volikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json