HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Holstre Kooli arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine

Holstre Kooli arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2016, 26

  Holstre Kooli arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine

  Vastu võetud 21.12.2016 nr 130

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 1 lõike 3 ning Viljandi Vallavolikogu 23.04.2014 määruse nr 23 „Viljandi valla koolide ja koolieelsete lasteasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kord“ § 3 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Holstre Kooli arengukava aastateks 2017-2019 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Hellar Mutle
  vallavolikogu esimees

  Lisa Holstre kooli arengukava aastateks 2017-2019

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json