Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Maardu linna 2016. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Maardu linna 2016. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2016, 39

  Maardu linna 2016. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 13.12.2016 nr 92

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (RTI, 5.10.2010,72,543) paragrahvi 26 ning lähtudes Maardu Linnavolikogu 09. oktoobri 1996 aasta määrusest nr 136 “Maardu linna eelarve koostamise eeskiri” ja Maardu Linnavalitsuse 9.11.2016.a protokollilisest otsusest nr 70

  § 1.   Võtta vastu Maardu linna 2016. aasta II lisaeelarve tulude ja kulude kogumahus -40 405 eurot.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Elviira Piiskoppel
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu Linnavalitsuse valitsemisala 2016.a II lisaeelarve tulud

  Lisa  Maardu Linnavalitsuse valitsemisala 2016.a II lisaeelarve kulud

  /otsingu_soovitused.json