Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine 2017. aastaks

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2016, 44

Maamaksumäära kehtestamine 2017. aastaks

Vastu võetud 21.12.2016 nr 24
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 3, § 5 lõigete 1 ja 2 ning § 11 ning kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse § 22 lg 1 punkt 37 alusel.

§ 1.   Maamaksumäärad

  Kehtestada Kuusalu valla haldusterritooriumil maamaksumäärad 2017. aastaks:
  1) hinnatsoonides H0352001, H0352002, H0352006, H0352008, H0352009 ja H0352011 kõikide sihtotstarvete (v. a elamumaa) ja kõlvikute (v.a maatulundusmaa haritava maa ja loodusliku rohumaa) osas 2,0% ning maatulundusmaa haritaval maal ja looduslikul rohumaal 1,1% maa maksustamishinnast aastas;
  2) hinnatsoonides H0423015-H0423017 kõikide sihtotstarvete (v. a elamumaa) ja kõlvikute (v.a maatulundusmaa haritava maa ja loodusliku rohumaa) osas 2,3% ning maatulundusmaa haritaval maal ja looduslikul rohumaal 1,4% maa maksustamishinnast aastas;
  3) hinnatsoonides H0352003-H0352005 ja H0423001-H0423014 kõikide sihtotstarvete ja kõlvikute (v.a maatulundusmaa haritava maa ja loodusliku rohumaa) osas 1,2% ning maatulundusmaa haritaval maal ja looduslikul rohumaal 1,0% maa maksustamishinnast aastas (v.a esimesed 7000 m²);
  4) hinnatsoonides H0352007, H0352010 kõikide sihtotstarvete (v.a elamumaa) ja kõlvikute (v.a maatulundusmaa haritava maa ja loodusliku rohumaa) osas 2,5% ja maatulundusmaa haritava maa ja loodusliku rohumaa osas 2,0% maa maksustamishinnast aastas;
  5) kõikides hinnatsoonides (v.a H0352003-H0352005 ja H0423001-H0423014) elamumaa sihtotstarbe osas 2,5%.

§ 2.   Määruse avaldamine

  Avaldada määrus Riigi Teatajas, ajalehes Sõnumitooja, valla koduleheküljel.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Enn Kirsman
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json