Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 15 „Sotsiaaltoetuste määrad“ muutmine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2019, 2

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 15 „Sotsiaaltoetuste määrad“ muutmine

Vastu võetud 18.12.2019 nr 22
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 15 „Sotsiaaltoetuste määrad“ § 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:
„5) Juhtkoera ülalpidamise toetus 65 eurot kuus.“.

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Ülle Vapper
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json