Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2019, 5

Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 17.12.2019 nr 19

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ja § 22 lõike 1 punkti 22 alusel.

§ 1.   Keila Linnavolikogu 31.03.2009 määruses nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine” § 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  „§ 2. Tasu suurus
(1) Keila Linnavolikogu ja komisjonide tööst osavõtu eest makstakse linnavolikogu liikmetele ja linnavolikogu alatiste komisjonide liikmetele, kes ei ole volikogu liikmed, tasu järgmiselt:
1) linnavolikogu esimees: 1060 eurot kalendrikuus (ei lisandu linnavolikogu liikme, komisjoni esimehe ega aseesimehe tasu);
2) linnavolikogu aseesimees: 530 eurot kalendrikuus (ei lisandu linnavolikogu liikme, komisjoni esimehe ega aseesimehe tasu);
3) linnavolikogu alatise komisjoni esimees: 177 eurot kalendrikuus (komisjoni koosolekute toimumise kuudel lisaks linnavolikogu liikme tasule);
4) linnavolikogu alatise komisjoni aseesimees: 89 eurot kalendrikuus (komisjoni koosolekute toimumise kuudel lisaks linnavolikogu liikme tasule);
5) linnavolikogu liige: 353 eurot kalendrikuus (linnavolikogu istungist osavõtu korral);
6) linnavolikogu alatise komisjoni liige, kes ei ole linnavolikogu liige: 35 eurot kalendrikuus (komisjoni koosolekust osavõtu korral)“.

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json