HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lääneranna valla lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kehtestamine

Lääneranna valla lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2019, 18

Lääneranna valla lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kehtestamine

Vastu võetud 18.12.2019 nr 65
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse 06.02.2015.a. määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 12 lõike 3 punkti 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääneranna Vallavalitsuse hallatavas koolieelses lasteasutuses töötava lasteaiaõpetaja töötasu alammäär.

§ 2.   Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär

  Lääneranna Vallavalitsuse hallatavas koolieelses lasteasutuses töötava lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on 1184 eurot kuus ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal 1315 eurot kuus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Lääneranna Vallavolikogu 20. detsembri 2018 määrus nr 39 „Lääneranna valla lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Arno Peksar
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json