Ehitus

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2019, 24

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 49
RT IV, 29.12.2018, 58
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2019RT IV, 27.12.2019, 1401.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 5 ja lõike 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle käesolevas korras kehtestatud piirmäärade.

§ 2.   Toimetulekutoetusel arvesse võetavad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
  1) üür - kuni 4,50 eurot 1 m2 kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 2 eurot 1 m2 kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 2 eurot 1 m2 kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenused – kuni 14 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 12 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
[RT IV, 27.12.2019, 14 - jõust. 01.01.2020]
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus - kuni 12 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 7 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
[RT IV, 27.12.2019, 14 - jõust. 01.01.2020]
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütus: kaugküttega eluruumides – kuni 4 eurot 1 m2 kohta kuus; kaugkütteta eluruumides – kuni 4 eurot 1 m2 kohta kuus;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu – kuni 35 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 25 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
[RT IV, 27.12.2019, 14 - jõust. 01.01.2020]
  8) majapidamisgaas – kuni 15 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  9) maamaks – kolmekordse elamualuse pinna ulatuses kuni 0,13 eurot 1 m2 kohta kuus;
  10) hoonekindlustus – kuni 0,20 eurot 1 m2 kohta kuus;
  11) olmejäätmete veo tasu – kuni 6 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 3 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  12) muud ühekordsed eluasemekulud, mille tegemise vajadus on vältimatu ja tuleneb õigusaktist või on tingitud ohust inimeste tervisele või elule – kuni ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.01.2019.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json