Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 21.09.2017 määruse nr 26 „Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2019, 33

Pärnu Linnavolikogu 21.09.2017 määruse nr 26 „Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 19.12.2019 nr 33
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Pärnu Linnavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ § 47 lõike 2 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 21. septembri 2017 määrust nr 26 „Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus põhimäärus“ muudetakse järgmiselt:


1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ning Pärnu Linnavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ § 47 lõike 2 alusel.“
2) paragrahvi 5 lõike 1 punktid 3-5 tunnistatakse kehtetuks;
3) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:
„7) turvakoduteenus“.

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Andres Metsoja
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json