HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord - sisukord
Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.04.2020, 31

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Vastu võetud 19.12.2019 nr 25
RT IV, 27.12.2019, 36
jõustumine 01.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.04.2020RT IV, 28.04.2020, 3001.05.2020, rakendatakse alates 16.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Põlva valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) poolt kaetava osa (edaspidi kohatasu) määra suuruse ning selle tasumise korra.

§ 2.   Kohatasu suurus

  (1) Kohatasu lasteasutuses ühes kalendrikuus ühe lapse kohta on 25 eurot.

  (2) Pere kolmanda ja iga järgmise lasteasutuses käiva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

§ 3.   Kohatasu tasumine

  (1) Kohatasu tasutakse igakuiselt Põlva Vallavalitsuse koostatud arve alusel selles märgitud tähtajaks.

  (2) Kohatasu tasumise periood on kaksteist kuud aastas.

  (3) Kohatasu makstakse kalendrikuu eest, olenemata lapse lasteasutusest puudutud päevade arvust.

  (4) Vanemad vabastatakse kohatasu maksmisest alates 16. märtsist 2020 kuni Eesti Vabariigis kehtiva eriolukorra lõpetamiseni.
[RT IV, 28.04.2020, 30 - jõust. 01.05.2020, rakendatakse alates 16.03.2020]

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

/otsingu_soovitused.json