HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord - sisukord
Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2019, 36

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Vastu võetud 19.12.2019 nr 25
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Põlva valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) poolt kaetava osa (edaspidi kohatasu) määra suuruse ning selle tasumise korra.

§ 2.   Kohatasu suurus

  (1) Kohatasu lasteasutuses ühes kalendrikuus ühe lapse kohta on 25 eurot.

  (2) Pere kolmanda ja iga järgmise lasteasutuses käiva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

§ 3.   Kohatasu tasumine

  (1) Kohatasu tasutakse igakuiselt Põlva Vallavalitsuse koostatud arve alusel selles märgitud tähtajaks.

  (2) Kohatasu tasumise periood on kaksteist kuud aastas.

  (3) Kohatasu makstakse kalendrikuu eest, olenemata lapse lasteasutusest puudutud päevade arvust.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põlva Vallavolikogu 21. veebruari 2018. a määrus nr 12 " Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra ja tasumise korra kehtestamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json