Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2024

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2019, 37

Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2024

Vastu võetud 19.12.2019 nr 27
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37² lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Põlva valla eelarvestrateegia muutmine aastateks 2019–2024 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Põlva Vallavolikogu 15. oktoobri 2018. a määrus nr 48 " Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2024".

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

Lisa Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2024

/otsingu_soovitused.json