HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse õpetaja ja tugispetsialisti töötasu alammäära kehtestamine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.02.2024
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2022, 5

Koolieelse lasteasutuse õpetaja ja tugispetsialisti töötasu alammäära kehtestamine

Vastu võetud 20.12.2022 nr 27
rakendatakse alates 01.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 11, Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 12 lg 3 p 3 ja lg 4 ning haridusministri 26. augusti 2002 määruse nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ § 18 ja § 371 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Maardu Linnavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste õpetaja ja tugispetsialisti töötasu alammäärad täistööajaga töötamise korral.

§ 2.   Töötasu alammäärad

  (1) Kehtestada Maardu Linnavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes töötava õpetaja töötasu alammääraks 1575 eurot kuus ning erialase magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetaja töötasu alammääraks 1749 eurot kuus.

  (2) Kehtestada Maardu Linnavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes töötava tugispetsialisti töötasu alammääraks 1749 eurot kuus.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada Maardu Linnavolikogu 25. jaanuari 2022 määrus nr 6 „Koolieelse lasteasutuse õpetajate ja tugispetsialistide töötasu alammäära kehtestamine“ kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json