ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2022, 7

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Vastu võetud 20.12.2022 nr 28
jõustumine 01.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamiseks Maardu linnas.

§ 2.   Toimetulekutoetuse arvestamise alused

  Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ja jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud, kuid mitte üle käesoleva määruse § 3 sätestatud piirmäärade.

§ 3.   Eluruumide alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel on jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad järgmised:
  1) kuni 33 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 11 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  2) üle 33 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 10 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  3) kuni 33 m2 üldpinnaga eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset, kuni 11 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  4) üle 33 m2 üldpinnaga eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset, kuni 10 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  5) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 3,50 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  6) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot ühe eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  7) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus olenemata kütmisviisist (kaugküte, väikekatlad, ahi, pliit) ja kütuseliigist (puit, elekter, vedelkütus, gaas) kuni 4 eurot ühe m2 kohta kuus;
  8) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 25 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 18 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  9) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 25 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  10) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 38 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 22 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  11) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 15 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  12) maamaksukulud kuni 0,16 eurot iga ühe m2 kohta kuus;
  13) hoonekindlustuse kulu kuni 0,16 eurot iga ühe m2 kohta kuus;
  14) olmejäätmete veotasu kuni 6,50 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Maardu Linnavolikogu 22.09.2020 määrus nr 77 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 01.01.2023.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json