Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu 13. mai 2008. a määruse nr 10 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.01.2014
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2014, 7

Viimsi Vallavolikogu 13. mai 2008. a määruse nr 10 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“ muutmine

Vastu võetud 21.01.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse "Koolieelse lasteasutuse seaduse" § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Muuta Viimsi Vallavolikogu 13. mai 2008. a määruse nr 10 "Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord" § 2 lõiget 1 ja 2 ning sõnastada need järgnevalt:

„(1) Lasteaiatasu suurus ühe lapse kohta on 58 (viiskümmend kaheksa) eurot kuus.
(2) Lasteaiatasu suurus tehakse lapsevanemale teatavaks Viimsi Vallavalitsuse poolt nädala jooksul peale lasteaiatasu suuruse kehtestamist.

§ 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2014. a.

§ 3.   Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Ain Pinnonen
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json