Teksti suurus:

Rae Vallavolikogu 16. septembri 2014 määruse nr 11 „Rae valla eelarvest perede toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.01.2015
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2015, 10

Rae Vallavolikogu 16. septembri 2014 määruse nr 11 „Rae valla eelarvest perede toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 20.01.2015 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Rae Vallavolikogu 16. septembri 2014.a. määruse nr 11 „Rae valla eelarvest perede toetamise kord“ paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:
3) lapse eest ei maksa Rae vald toetust eralastehoiule.

§ 2.   Rae Vallavolikogu 16. septembri 2014.a. määruse nr 11 „Rae valla eelarvest perede toetamise kord“ paragrahvi 8 lõiget 5 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:
5) Rae vald alustab lapse eest lapsehoiuteenuse rahastamist.

§ 3.   Määrust kohaldatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2015.

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Agu Laius
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json