Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saku valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Saku valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Saku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2015, 29

  Saku valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 22.01.2015 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Saku valla 2015. aasta eelarve (lisatud).

  § 2.  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2015.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Tanel Ots
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Saku valla 2015. aasta eelarve