HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse eralasteasutuse toetuse määra kinnitamine

Koolieelse eralasteasutuse toetuse määra kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Jõelähtme Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2017, 30

Koolieelse eralasteasutuse toetuse määra kinnitamine

Vastu võetud 26.01.2017 nr 3
jõustumine 01.02.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja lg 2 ja Jõelähtme Vallavolikogu 12.01.2017 määruse nr 100 „Lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja toetuse maksmise kord Jõelähtme vallas“ § 7 lg 1 alusel.

§ 1.  Koolieelse eralasteasutuse toetuse määr

  Kinnitada koolieelse eralasteasutuse toetuse määr summas kuni 192,00 eurot kuus lapse kohta.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavalitsuse 08.12.2016 määrus nr 8 „Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetuste määrade kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub 01. veebruaril 2017.

Andrus Umboja
vallavanem

Leho Kure
vallasekretär