Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Saue Spordikeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Saue Spordikeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saue Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2017, 44

Saue Spordikeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 25.01.2017 nr 59
jõustumine 01.02.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2 ja spordiseaduse § 5 alusel

§ 1.   Asutamine

  (1) Määrusega asutatakse Saue Linnavalitsuse hallatav asutus Saue Spordikeskus alates 01.02.2017. a.

  (2) Saue Spordikeskus tegutseb huvikooli seaduse alusel ning tema tegevuse eesmärgiks on huvihariduse andmine ning linna elanikele mitmekülgsete sportimisvõimaluste loomine ja sporditeenuste osutamine, spordi- ja kultuuriürituste korraldamine ja kaasaaitamine ürituste korraldamiseks, spordikeskuse vara haldamine ja kasutamine.

  (3) Saue Spordikeskuse registreerimiseks vajalikud lisad kinnitab ja registreerimistaotluse esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile Saue Linnavalitsus.

§ 2.   Põhimääruse kinnitamine

  Saue Spordikeskuse põhimäärus kinnitatakse vastavalt lisale.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.02.2017.

Valdis Toomast
volikogu esimees

Lisa Saue Spordikeskuse põhimäärus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json