Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lüganuse valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Lüganuse valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2017, 45

  Lüganuse valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 26.01.2017 nr 94

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2, Lüganuse valla põhimääruse § 46 lõike 1 alusel.

  § 1.   Lüganuse valla 2017. aasta eelarve, milles on kajastatud põhitegevuse tulud kokku 2 973 428 eurot, põhitegevuse kulud kokku 3 110 335 eurot, investeerimistegevus kokku -653 824 eurot ja finantseerimistegevus kokku –20 200 eurot ning likviidsete varade muutus kokku summas –810 931 eurot, põhitegevuse ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrata reservfondi suuruseks 15 000 eurot.

  § 3.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2017.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Marja-Liisa Veiser
  volikogu esimees

  Lisa Lüganuse valla 2017.aasta eelarve

  /otsingu_soovitused.json