Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kadrina valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Kadrina valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2017, 53

  Kadrina valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 25.01.2017 nr 79

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.Preambuli sisu

  § 1.   Võtta vastu Kadrina valla 2017. aasta eelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus avaldatakse Kadrina valla veebilehel.

  § 3.   Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2017.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaanus Reisner
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Kadrina valla 2017. aasta eelarve

  /otsingu_soovitused.json