Teksti suurus:

Määruste muutmine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2020, 7

Määruste muutmine

Vastu võetud 22.01.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.12.2018 määruse nr 64 „Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse põhimäärus“ § 3 lisatakse lõige 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Spordikeskuse töötajate struktuuri ja koosseisu kinnitab ning seda muudab vallavalitsus spordikeskuse juhataja ettepanekul.“.

§ 2.   Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.12.2018 määruse nr 65 „Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimäärus“ § 3 lisatakse lõige 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Spordikeskuse töötajate struktuuri ja koosseisu kinnitab ning seda muudab vallavalitsus spordikeskuse juhataja ettepanekul.“.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Enok
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json