ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032

Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 - sisukord
    Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
    Akti liik:määrus
    Teksti liik:algtekst-terviktekst
    Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2020
    Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2032
    Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2020, 8

    Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032

    Vastu võetud 22.01.2020 nr 1

    Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.

    § 1.   Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 võetakse vastus vastavalt käesoleva määruse lisale.

    § 2.   Kehtetuks tunnistatakse:

     
      1) Halinga Vallavolikogu 17.12.2014 määrus nr 16„Halinga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027“ (RT IV, 23.12.2014, 5);
      2) Tootsi Vallavolikogu 19.01.2017 määrus nr 1 „Tootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 üle vaatamine. Tootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 kinnitamine” (RT IV, 07.02.2017, 18);
      3) Vändra Alevivolikogu 18.05.2017 määrus nr 8 „Vändra alevi ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine” (RT IV, 24.05.2017, 2);
      4) Vända Vallavolikogu 20.11.2012 määrus nr 30 “Vändra valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava muutmise ja Kaisma valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava liitmise algatamine” (RT IV, 31.12.2012, 108);
      5) Vändra Vallavolikogu 20.12.2016 määrus nr 15 “Vändra valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 kinnitamine” (RT IV, 23.12.2016, 82).

    § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

    Priit Enok
    volikogu aseesimees

    Kava Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032

    Lisa 1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeemid

    Lisa 2 Investeeringute tabel

    Lisa 3 Vändra alevi veetorustikud

    Lisa 4 Vändra alevi isevoolsed kanalisatsioonitorustikud

    Lisa 5 Vändra alevi survekanalisatsiooni torustikud

    Lisa 6 Vändra alevi sadeveekanalisatsiooni torustikud

    Lisa 7 Vändra alevi reoveepumplate pumpade andmed

    /otsingu_soovitused.json