Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2020, 21

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 22.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Meeksi Vallavolikogu 21.04.2012 määrus nr 5 „ Meeksi valla ehitusmäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Veriora Vallavolikogu 28.04.2011 määrus nr 5 „Veriora valla ehitusmäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Teet Helm
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json