HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestuslik maksumus 2020. aastal

Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestuslik maksumus 2020. aastal - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2020, 25

Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestuslik maksumus 2020. aastal

Vastu võetud 21.01.2020 nr 2
; rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2020. a.

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 7 alusel ning kooskõlas Saarde valla 2020.a eelarve eelnõuga.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kinnitatakse Saarde Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu (edaspidi: muud kulud) arvestuslik maksumus 2020. aastal.

§ 2.   Muude kulude arvestuslik maksumus

  Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestuslik maksumus ühe lapse kohta 2020. aastal Saarde Vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes on 4383 eurot.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2020.a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eiko Tammist
vallavanem

Külliki Kiiver
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json