Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Otepää valla 2020. aasta eelarve

Otepää valla 2020. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2020, 26

  Otepää valla 2020. aasta eelarve

  Vastu võetud 23.01.2020 nr 3

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Otepää valla 2020. aasta eelarve võetakse vastu vastavalt lisale.

  Jaanus Raidal
  Volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes

  Lisa Otepää valla 2020. aasta eelarve

  /otsingu_soovitused.json