Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2020, 28

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 22.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

  Saarde Vallavalitsusele delegeeritakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud järgmised ülesanded:
  1) seisukoha andmine keskkonnamõju eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta;
  2) seisukoha andmine keskkonnamõju hindamise programmi kohta;
  3) seisukoha andmine keskkonnamõju hindamise aruande kohta, aruande kooskõlastamine või kooskõlastamata jätmine;
  4) seisukoha andmine keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kohta;
  5) seisukoha andmine keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohta, aruande kooskõlastamine või kooskõlastamata jätmine.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Saarde Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel vallavalitsuse ametnik, kelle ülesandeks on käesoleva määruse §-is 1 nimetatud ülesannete täitmine.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json