Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Nõo valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2020, 31

Nõo valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 23.01.2020 nr 38

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 ja “Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 alusel ning kooskõlas „Nõo valla eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korraga“.

§ 1.   Nõo valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Nõo valla 2020. aasta eelarve kogumahuga 9 408 428 eurot vastavalt lisale 1.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  Lubada Nõo Vallavalitsusel võtta laenu investeeringute katteks kuni 500 000 euro ulatuses, tähtajaga kuni 10 aastat.

§ 3.   Volitused vallavalitsusele

  Volitada Nõo Vallavalitsust liigendama kinnitatud alaeelarved detailsemas jaotuses vastavalt klassifikaatorile.

§ 4.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

Krista Kvarnström
Volikogu esimees

Lisa 1 Eelarve

/otsingu_soovitused.json