Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kiili valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Kiili valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2020, 32

Kiili valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 23.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel.

§ 1.   Kinnitada Kiili valla 2020. aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Kinnitada reservfondi suuruseks 135 000 eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Väljataga
Volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes

Lisa Kiili valla 2020. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json