HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Are Kooli arengukava 2020-2023 kinnitamine

Are Kooli arengukava 2020-2023 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tori Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2020, 33

  Are Kooli arengukava 2020-2023 kinnitamine

  Vastu võetud 23.01.2020 nr 96

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 1 ja lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 1 ja lõike 3 ning Tori Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 15 „Tori valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 16 lõike 1 ja § 17 lõike 6 alusel.

  § 1.   Kinnitada Are Kooli arengukava aastateks 2020-2023 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Enn Kuslap
  volikogu esimees

  Lisa Are Kooli arengukava 2020-2023

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json