Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Paide linna 2020. aasta eelarve

Paide linna 2020. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Paide Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2020, 34

  Paide linna 2020. aasta eelarve

  Vastu võetud 23.01.2020 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõigete 2 ja 4 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Paide linna 2020. aasta eelarve (lisatud).

  § 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt arvates 1. jaanuarist 2020.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamisest.

  Aivar Tubli
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Paide linna 2020. aasta eelarve

  /otsingu_soovitused.json