HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Sindi Gümnaasiumi arengukava 2020-2022 kinnitamine

Sindi Gümnaasiumi arengukava 2020-2022 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tori Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2020, 35

  Sindi Gümnaasiumi arengukava 2020-2022 kinnitamine

  Vastu võetud 23.01.2020 nr 97

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 1 ja lõike 2 ning Tori Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 15 „Tori valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 16 lõike 1 ja § 17 lõike 6 alusel.

  § 1.   Kinnitada Sindi Gümnaasiumi arengukava aastateks 2020-2022 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Enn Kuslap
  volikogu esimees

  Lisa Sindi Gümnaasiumi arengukava 2020-2022

  /otsingu_soovitused.json