ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kehtna valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2020- 2032 kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Kehtna valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2020- 2032 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2032
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2021, 1

Kehtna valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2020- 2032 kinnitamine

Vastu võetud 20.01.2021 nr 89

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseaduse § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Kehtna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020- 2032.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 17.02.2016 määrus nr 49 „Kehtna valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 kinnitamine“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavolikogu 30.06.2010 määrus nr 10 „Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arendamise kava kehtestamine aastateks 2010-2025“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

Kava Kehtna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsioni arendamise kava aastateks 2020- 2032

Lisa 1 Ühisveevärgi puurkaev- pumplate tehnilised andmed

Lisa 2-1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike pikkused

Lisa 2-2 Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud

Lisa 2-3 Survelised kanalisatsioonitorustikud

Lisa 3-1 Ühisveevarustuse puurkaevudest võetud põhjavee ja ühisveevärgist võetud joogivee proovide analüüsid

Lisa 3-2 Joogivee kvaliteedi analüüsitulemused

Lisa 4 Reo- ja heitvee proovide analüüsitulemused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json