Teksti suurus:

Viru-Nigula Vallavalitsuse 19.11.2020 määruse nr 13 "Viru-Nigula valla hankekord" muutmine

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2021, 3

Viru-Nigula Vallavalitsuse 19.11.2020 määruse nr 13 "Viru-Nigula valla hankekord" muutmine

Vastu võetud 21.01.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Viru-Nigula Vallavalitsuse 19.11.2020 määruses nr 13 „Viru-Nigula valla hankekord” tehakse järgmised muudatused:
  1) § 4 lõike 3 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „4) ”teeb kuni viie tuhande (5000) euroste ostude ja teenuste ning kuni kümne tuhande (10 000) euroste ehitustööde tellimuste kohta ettepaneku pakkumuste esitamiseks, edukaks pakkujaks tunnistamise protokolli ja lisab asjaomase hanke läbiviimisega loodud dokumendid dokumendihaldussüsteemi."
  2) § 4 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(4) Hankespetsialist teeb muud hanke ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks vajalikud toimingud alates viie tuhande (5000) euroste ostude ja teenuste ning alates kümne tuhande (10 000) euro ulatuses ehitustööde tellimuste hankimisel, sealhulgas:”

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raido Tetto
majandusvaldkonna juht vallavanema ülesannetes

Krista Engelbrecht
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json