HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Peipsiääre valla 2021. aasta huvitegevuse ja huvihariduse kava

Peipsiääre valla 2021. aasta huvitegevuse ja huvihariduse kava - sisukord
  Väljaandja:Peipsiääre Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.03.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2021, 16

  Peipsiääre valla 2021. aasta huvitegevuse ja huvihariduse kava

  Vastu võetud 26.01.2021 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, noorsootöö seaduse § 15² lõigete 1 ja 2 ja Peipsiääre Vallavolikogu 12. detsembri 2018 määruse nr 50 „Ülesannete täitmise delegeerimine“ alusel.

  § 1.   Kinnitada Peipsiääre valla 2021. aasta huvitegevuse ja huvihariduse kava vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Aleksandr Širokov
  vallavanem

  Marys Piller
  andmekaitsespetsialist vallasekretäri ülesannetes

  Lisa 1 Peipsiääre valla 2021.aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json