ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021–2032

Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021–2032 - sisukord
Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2032
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2022, 3

Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021–2032

Vastu võetud 20.01.2022 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Kinnitada “Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021–2032” (lisad).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 14.12.2017 määrus nr 5 „Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017–2028 kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Nõlvak
vallavolikogu aseesimees

Lisa Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021–2032

Lisa 1 Joonised

Lisa 2 Kehra linna Keskus, Sõpruse ja Lehtmetsa piirkonna olemasolevate sademeveesüsteemide rekonstrueerimise eelprojekt

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json