Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2022, 4

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine

Vastu võetud 20.01.2022 nr 8

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määrust nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muudetakse järgmiselt:

 
  1) määruse paragrahvi 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 1. Lapsevanema poolt kaetava osa suurus
(1) Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste (edaspidi lasteasutus) rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa (edaspidi kohatasu) ühes kuus ühe lapse kohta 81 eurot.
(2) Lasteasutuse direktor teavitab lapse seaduslikku esindajat (edaspidi lapsevanem) kohatasu suurusest lapse lasteasutusse vastuvõtmisel.";
  2) määruse paragrahv 21 tunnistatakse kehtetuks;
  3) määruse paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse lauseosa "paragrahvides 2 ja 21" lauseosaga "paragrahvis 2";

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

Tõnis Lukas
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json