Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Eduka sportlase ja treeneri preemia

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2022, 5

Eduka sportlase ja treeneri preemia

Vastu võetud 20.01.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab Tartu linna preemia rahvusvahelistel tiitlivõistlustel edukalt võistelnud sportlasele, võistkonnale ja tema treenerile.

§ 2.   Rahvusvahelised tiitlivõistlused

  (1) Preemia antakse täiskasvanute ja noorte vanuseklassis rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud esimese kuni kolmanda koha eest.

  (2) Rahvusvaheliseks tiitlivõistluseks loetakse:
  1) olümpiamängud (sealhulgas noorte olümpiamängud ja Euroopa noorte olümpiafestival);
  2) maailmameistrivõistlused;
  3) Euroopa meistrivõistlused;
  4) universiaad;
  5) muu võistlus, kuhu sportlase on lähetanud Eesti Olümpiakomitee või mida on hinnanud kõrgetasemeliseks spordivaldkonna spetsialistid.

  (3) Maailmameistrivõistlustel, Euroopa meistrivõistlustel, universiaadil ning muul võistlusel peab preemia saamiseks olema esindatud minimaalselt 6 riiki ja 10 võistlejat. Kui riike või osalejaid on vähem, antakse preemia vaid kuldmedali puhul.

  (4) Võistkonna premeerimisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
  1) kahe- ja kolmeliikmelise võistkonna puhul jagatakse ühekordne käesoleva määruse § 4 lõikes 2 või 3 nimetatud preemia vastavalt kahe või kolme sportlase vahel võrdselt;
  2) nelja- ja enamaliikmelise võistkonna puhul jagatakse kahekordne käesoleva määruse § 4 lõikes 2 või 3 nimetatud preemia kõigi võistkonna liikmete vahel võrdselt.

§ 3.   Preemia saajad

  (1) Preemiat saab taotleda spordialal, mis on alaliidu kaudu Eesti Olümpiakomitee liige.

  (2) Preemia antakse sportlasele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn ja kes on Tartu linnas tegutseva spordiklubi liige, välja arvatud juhul, kui spordialaga ei ole võimalik Tartu linnas tegutsevas spordiklubis sportlase võimete kohaselt tegeleda.

  (3) Preemia antakse treenerile, kes on Tartu linnas tegutseva spordiklubi treener töö- või muu lepingu alusel ning kellel on kehtiv treeneri kutsetunnistus. Kui sportlane treenib ennast ise, siis antakse talle üksnes sportlase preemia.

  (4) Preemia andmisel võistkonnale peab võistkond olema Tartu linna spordiklubiga seotud.

§ 4.   Preemia suurused

  (1) Olümpiamängude medali ja muu võistluse tulemuse eest antava preemia suuruse sportlasele, võistkonnale ja treenerile otsustab linnavalitsus.

  (2) Täiskasvanute vanuseklassi preemia suurused on järgmised:

VõistlusI kohtII kohtIII koht
Maailmameistrivõistlused3000 eurot2000 eurot1500 eurot
Euroopa meistrivõistlused2000 eurot1500 eurot1000 eurot
Universiaad 1000 eurot700 eurot500 eurot

  (3) Noorte vanuseklassi preemia suurused on järgmised:

VõistlusI kohtII kohtIII koht
Noorte olümpiamängud2000 eurot1500 eurot1000 eurot
Maailmameistrivõistlused2000 eurot1500 eurot1000 eurot
Euroopa meistrivõistlused
ja Euroopa noorte olümpiafestival
1000 eurot700 eurot500 eurot

  (4) Treeneri preemia suurus on 50% käesoleva paragrahvi lõikes 2 ja 3 nimetatud sportlase preemia suurusest. Kui sportlasel on mitu treenerit, jagatakse preemia treenerite vahel võrdselt.

§ 5.   Preemia andmine

  (1) Preemia saamiseks esitab spordiklubi Tartu linnaportaalis teatise, mis sisaldab andmeid võistluse, tulemuse ja preemia saaja kohta hiljemalt kolme kuu jooksul tiitlivõistluse toimumisest.

  (2) Preemia andmise otsuse teeb käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikes 1 sätestatud juhul linnavalitsus, muul juhul kultuuriosakonna juhataja.

  (3) Preemia makstakse välja sportlase ja treeneri või spordiklubi arvelduskontole.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

  (1) Tartu Linnavolikogu 21. veebruari 2019. a määrus nr 54 "Eduka sportlase, võistkonna ja treeneri preemia" tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. veebruaril 2022. a.

Tõnis Lukas
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json