HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.06.2023
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2022, 30

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Vastu võetud 24.05.2016 nr 66
RT IV, 08.06.2016, 9
jõustumine 01.09.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.05.2019RT IV, 04.06.2019, 101.08.2019
28.04.2020RT IV, 05.05.2020, 108.05.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16.03.2020
26.01.2021RT IV, 03.02.2021, 906.02.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11.12.2020
23.03.2021RT IV, 27.03.2021, 730.03.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11.03.2021
25.01.2022RT IV, 28.01.2022, 2301.04.2022

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktiga 37

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude vanemate kaetava osa (edaspidi osalustasu) määr ühe lapse kohta ja selle tasumise alused.

§ 2.   Osalustasu määrad

  (1) Osalustasu määr, kui lapse ja lapse seadusliku esindaja elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn, on 40 eurot kuus.
[RT IV, 28.01.2022, 23 - jõust. 01.04.2022]

  (2) Osalustasu määr, kui lapse ja lapse seadusliku esindaja elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn, on 100 eurot kuus.
[RT IV, 28.01.2022, 23 - jõust. 01.04.2022]

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Vanem tasub vanema osalustasu igakuiselt arvestuskuule järgneval kuul esitatud arve alusel.

  (2) Osalustasu makstakse kogu kuu eest, olenemata lapse lasteasutusest puudutud päevade arvust. Lapse lasteasutusest puudumisel osalustasu ümber ei arvestata.

  (3) Kui lasteasutus on ajutiselt suletud (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus jne) rohkem kui kolm tööpäeva, arvestatakse vanema osa proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajaga.

  (4) Maardu Linnavalitsusel on õigus lapsevanemad osalustasu maksmisest osaliselt või täielikult vabastada Eesti Vabariigi, Harju maakonna või Maardu linna haldusterritooriumil eriolukorra väljakuulutamisel.
[RT IV, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16.03.2020]

  (5) Maardu Linnavalitsusel on õigus lapsevanemad osalustasust vabastada juhul, kui laps viibib COVID-19 kinnitatud haige või tema lähikontaktsena eneseisolatsioonis.
[RT IV, 03.02.2021, 9 - jõust. 06.02.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11.12.2020]

  (6) Lapsevanemad vabastatakse osalustasu maksmise kohustusest, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib ja laps ei käi lasteasutuses. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.
[RT IV, 03.02.2021, 9 - jõust. 06.02.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11.12.2020]

  (7) Lapsevanemad vabastatakse osalustasu maksmise kohustusest alates 11.03.2021 kuni 11.04.2021 juhul, kui laps ei käi lasteasutuses. Osalustasu arvestatakse proportsionaalselt lähtudes lasteasutuses kohalkäidud päevade arvust. Maardu Linnavalitsusel on õigus pikendada osalustasu maksmisest vabastamise perioodi.
[RT IV, 27.03.2021, 7 - jõust. 30.03.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11.03.2021]

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Määruse jõustumine ja teavitamine

  (1) Määrus jõustub 1. septembril 2016.

  (2) Maardu Linnavalitsuse linnakantseleil teha määrus teatavaks lasteaedadele Sipsik, Rukkilill ja Rõõm ning avalikustada lapsevanematele Maardu linna veebilehel.

  (3) Lasteaedade Sipsik, Rukkilill ja Rõõm direktoritel teha määrus teatavaks oma lasteia lapsevanematele.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json