Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Maardu linna jäätmekava 2022-2027

Maardu linna jäätmekava 2022-2027 - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
  Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2022, 31

  Maardu linna jäätmekava 2022-2027

  Vastu võetud 25.01.2022 nr 4

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 364 ja jäätmeseaduse § 39 lg-te 1-2, § 42 ja § 59 lõike 1 alusel.

  § 1.   Vastu võtta Maardu linna jäätmekava 2022-2027 vastavalt lisale.

  § 2.   Arvestada Maardu linna jäätmekavaga 2022-2027 Maardu linna järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel linna eelarve võimaluste kohaselt.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ailar Lyra
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linna jäätmekava 2022-2027

  Lisa 1 Jäätmehoolduse õiguslikud alused

  Lisa 2 Sihteesmärgid

  Lisa 3 Õigused ja kohustused jäätmehoolduse korraldamisel

  Lisa 4 Jäätmete kogumise tegevused ja nende arendamine

  Lisa 5 Tegevuskava jäätmehoolduse arendamisel

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json