HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse õpetaja ja tugispetsialisti töötasu alammäära kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2022, 33

Koolieelse lasteasutuse õpetaja ja tugispetsialisti töötasu alammäära kehtestamine

Vastu võetud 25.01.2022 nr 6
, rakendatakse alates 01.01.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 11, Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 12 lg 3 p 3 ja lg 4 ning haridusministri 26. augusti 2002 määruse nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ § 18 ja § 371 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Maardu Linnavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste õpetaja ja tugispetsialisti töötasu alammäärad täistööajaga töötamise korral.

§ 2.   Töötasu alammäärad

  (1) Kehtestada Maardu Linnavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes töötava õpetaja töötasu alammääraks 1285 eurot kuus ning erialase magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetaja töötasu alammääraks 1415 eurot kuus.

  (2) Kehtestada Maardu Linnavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes töötava tugispetsialisti töötasu alammääraks 1415 eurot kuus.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada Maardu Linnavolikogu 28. jaanuari 2020 määrus nr 65 „Koolieelse lasteasutuse õpetajate ja tugispetsialistide töötasu alammäära kehtestamine“ kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2022.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json