Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine

Narva-Jõesuu linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2022, 39

  Narva-Jõesuu linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 26.01.2022 nr 7

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 ning Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.08.2020 määruse nr 94 “Narva-Jõesuu linna finantsjuhtimise kord” § 3 alusel.

  § 1.   Vastu võtta Narva-Jõesuu linna 2022. aasta eelarve vastavalt lisale nr 1.

  § 2.   Kinnitada Narva-Jõesuu linna 2022. aasta eelarvest ette nähtud toetused vastavalt lisale nr 2.

  § 3.   Kinnitada Narva-Jõesuu linna 2022. aasta investeeringute kava vastavalt lisale nr 3.

  § 4.   Eraldada Narva-Jõesuu linna 2022. aasta eelarvest 15 667 eurot SA-le Narva-Jõesuu Hooldekodu osutatava üldhooldusteenuse eest täisealistele klientidele, kes olid paigutatud eelnimetatud hooldekodusse enne 1993 aastat.

  § 5.   Kinnitada kaasava eelarve suurus 30 000 eurot.

  § 6.   Kinnitada reservfondi suurus 50 000 eurot.

  § 7.   Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras.

  Aare Objartel
  linnavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  Lisa Lisa 2

  Lisa Lisa 3

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json