Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.10.2018 määruse nr 47 „Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2023, 2

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.10.2018 määruse nr 47 „Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 18.01.2023 nr 3

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Muuta Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.10.2018 määruse nr 47 „Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ § 1 ja sõnastada see alljärgnevalt:
„ Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Lapsevanema poolt kaetava osa arvuline suurus arvutatakse euro täpsusega, kohaldades ümardamise reeglit.“

§ 2.   Määrus jõustub 1. augustil 2023.

Ülle Vapper
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json