HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Hiiumaa valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osalustasu kehtestamine

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2023, 9

Hiiumaa valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osalustasu kehtestamine

Vastu võetud 21.11.2019 nr 86
RT IV, 29.11.2019, 15
jõustumine 01.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.04.2020RT IV, 29.04.2020, 502.05.2020
18.02.2021RT IV, 03.03.2021, 606.03.2021
19.01.2023RT IV, 28.01.2023, 801.02.2023
16.11.2023RT IV, 24.11.2023, 701.01.2024

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Hiiumaa valla koolieelses lasteasutuses (edaspidi lasteaed) vanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi lapsevanem) poolt kaetavat osa (edaspidi osalustasu).

§ 2.   Osalustasu

  Osalustasu suurus on 45 eurot kuus.
[RT IV, 28.01.2023, 8 - jõust. 01.02.2023]

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu makstakse lapse lasteasutuse nimekirja arvamisest kuni lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamiseni. Nimekirja arvamise kuul ja nimekirjast väljaarvamise kuul makstakse osalustasu lasteaias käidud päevade eest.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 24.11.2023, 7 - jõust. 01.01.2024]

  (3) Lapsel on õigus puududa osalustasu maksmata ühel kuul aastas. Osalustasu maksmisest vabastamiseks esitab lapsevanem üks kuu enne lapse puudumist direktorile vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse. Taotluses märgitakse lapse ja lapsevanema nimed, osalustasust vabastamise periood ja taotlemise kuupäev.

  (4) Lasteaia ajutisel sulgemisel (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus vms) makstakse osalustasu lasteaia lahtiolekuaja eest.

§ 4.   Osalustasu soodustus
[Kehtetu - RT IV, 28.01.2023, 8 - jõust. 01.02.2023]

§ 5.   Osalustasu võlgnevus

  Lasteaia direktor teeb lapsevanemale kirjaliku meeldetuletuse kui osalustasu on maksmata kahel järjestikusel kuul.

§ 6.   Toiduraha

  Hiiumaa valla lasteaia nimekirjas oleva lapse vanem on vabastatud toiduraha maksmisest välja arvatud juhul, kui lapsevanem ei ole teavitanud lasteaeda lapse puudumisest vastavalt lasteaia kodukorrale. Toiduraha maksumus kaetakse Hiiumaa valla eelarvest.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine.

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuarist 2020.

  (2) 2021. aastal ei rakendata paragrahvi 3 lõikes 3 nimetatud ühe kuu nõuet ning taotluse esitamise korda.
[RT IV, 03.03.2021, 6 - jõust. 06.03.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json