Teksti suurus:

Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017. a määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr“ muutmine

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2023, 52

Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017. a määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr“ muutmine

Vastu võetud 26.01.2023 nr 36

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017. a määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr“ §-i 2 „Lastevanemate poolt kaetava osa määra suurus“ muudetakse järgmiselt:
1) lõike 1 uus sõnastus on:
„(1) Lastevanemate poolt kaetava osa määr on 6 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.“;
2) lõike 2 uus sõnastus on:
„(2) Kui perest käib valla lasteaias kaks last, on pere vabastatud lastevanemate poolt kaetava osa tasumisest alates teisest lapsest 50 protsendi ulatuses. Alates kolmandast lapsest on lapsevanem tasust vabastatud.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. veebruaril 2023. a.

Aino Viinapuu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json